PRIJAVA ZA ODBIJANJE PRISUSTVA U BAZI PODATAKA

Zahtev za isključivanje prisustva baze podataka

Ja, (tri imena) …………… želim da se odjavim sa :

☐Baza lista kupaca DiKa online prodavnice

☐DiKa baza podataka pretplatnika na bilten

Ovim se dobrovoljno odričem da primam marketinške, komercijalne i informativne komunikacije u vezi sa brendom DiKa i njegovim proizvodima i uslugama.

Zahtev za odbijanje treba poslati na e-mail: online.serbia@dika.com

pictograms