Društvena odgovornost i održivost sastavni su deo DiK-ine strategije poslovanja i razvoja. Kao aktivni učesnik u modnoj industriji, shvatamo da je danas etičko pridržavanje pravila i zauzimanje angažovane i odgovorne pozicije jedini način za održivo poslovanje.

Briga o životnoj sredini i prirodnim resursima, etički odnos prema jedinicama u procesu proizvodnje i distribucije, inovativnost, sledljivost i odgovorno upravljanje su naš način da izađemo u susret zahtevima vremena i kupaca.

Tekstilni proizvodi koje Vam nudimo, kao i naš rad i proizvodni procesi, sertifikovani su po međunarodnim standardima: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA8000:2014, OHSAS 18001:2017. Sertifikati kompanije takođe obuhvataju: OEKO-TEKS® Standard 100, OEKO-TEKS® Step, FSC, Canopi Stile, GRS (Global Recicling Standard), RVS (Standard odgovorne vune), THE VOOLMARK COMPANI, OCS (standard organskog sadržaja), BCI ( Better Cotton Initiative), ECOLABEL EU, Higg Indek, CCS (Standardni zahtev za sadržaj), DETOKS, ZDHC Gatevai.

Kao deo porodice međunarodnog lidera u tekstilnoj industriji - E Miroglio EAD, DiKa deli tri glavne oblasti u svojoj društvenoj održivosti i odgovornosti gde se primenjuju vodeći međunarodni sertifikati:

I.Odgovornost prema kupcima
II. Radno okruženje sa poštovanjem
III. Kvalitet tkanina

Odgovornost prema kupcima

U DiK-i imamo potpunu kontrolu nad celokupnim proizvodnim ciklusom naših kolekcija odeće i 95% materijala koji se u njima koristi se proizvodi u našim fabrikama koje se nalaze u Evropi (Bugarska, Italija i Srbija). Planiramo optimalno proizvedene količine i težimo efikasnom smanjenju otpada iz tekstilnih resursa (upcicling). Ne uništavamo odeću i dodatke koji su ostali iz prethodnih kolekcija.

Radno okruženje sa poštovanjem za zaposlene

Zaposleni u DiKa su naša najvrednija imovina. Oni rade u bezbednom, zdravom okruženju u duhu međusobnog poštovanja i etike. U procesu proizvodnje se ne koriste štetne ili nadražujuće hemikalije. Kreiramo odeću za vas, naše kupce, sa pažnjom do najsitnijih detalja, na osnovu regulisanog rada, u skladu sa evropskim zakonodavstvom i zahtevima, poštovanja radnog vremena i poštene plate.

Kvalitetni materijali, sirovine sa sledljivim poreklom i optimizacija tekstilnog resursa

Brinemo o poreklu naših proizvoda. Od dobrobiti životinja do pošumljavanja, kontrolišemo lanac snabdevanja od početka do kraja svakog koraka u proizvodnom procesu (predenje, bojenje, transport tkanina). Naše laboratorije razvijaju održivo proizvedene tkanine - uključujući ekološka prediva, na bazi recikliranog poliestera. Kombinuju odlične karakteristike nošenja, kvalitet i brigu o životnoj sredini i prirodnim resursima.

Naši sertifikati i njihovo značenje:

ISO 9001:2015 je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom kroz koji kompanija može kontinuirano da pruža proizvode i usluge koji ispunjavaju zahteve kupaca i regulatorne zahteve.

ISO 14001:2015 je standard koji omogućava kompanijama da identifikuju i upravljaju ekološkim aspektima svojih aktivnosti, proizvoda i usluga koji imaju značajan uticaj na životnu sredinu.

ISO 45001:2018 ISO 45001 je međunarodni standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, pružajući smernice za njegovu primenu i na taj način omogućavajući organizaciji da unapredi svoje performanse u prevenciji povreda i bolesti izazvanih uslovima rada.

SA8000 je međunarodni standard sertifikacije koji podstiče organizacije da razvijaju, održavaju i primenjuju društveno prihvatljive prakse na radnom mestu.

OHSAS 18001:2017 OHSAS 18001 je standard koji definiše zahteve za Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu kako bi svakoj organizaciji omogućio da identifikuje, proceni i upravlja rizicima po zdravlje i bezbednost na radu i poboljša svoje performanse u ovoj oblasti.

OEKO-TEKS® Standard 100 OEKO-TEKS je međunarodna nezavisna organizacija za ispitivanje tekstilnih proizvoda, kao i celokupnog procesa proizvodnje, uslova rada i regulisanja otpada. STANDARD 100 osigurava da je tekstil prošao test na odsustvo štetnih materija.

OEKO-TEKS® Step Održiva proizvodnja tekstila je sistem za sertifikaciju tekstilnih brendova, trgovaca i proizvođača koji žele da komuniciraju o svojim dostignućima u održivoj proizvodnji na transparentan, pouzdan i jasan način.

FSC- FSC® brend identifikuje proizvode koji potiču iz šuma kojima se pravilno i odgovorno upravlja u skladu sa strogim ekološkim, društvenim i ekonomskim standardima.

Canopi sarađuje Canopi sarađuje sa najvećim kupcima šumarske industrije i njihovim dobavljačima. Napori su koncentrisani na razvoj poslovnih rešenja u cilju zaštite poslednjih šuma koje su ostale nepromenjene ljudskom aktivnošću. Cilj je da kompanije razviju svoju komercijalnu praksu i stvore trajna rešenja za ugrožene šume širom sveta.

GRS je međunarodni, dobrovoljni standard za proizvode koji postavlja zahteve za sertifikaciju od strane trećih strana za: sadržaj recikliranih sirovina, praćenje lanca snabdevanja, društvene i ekološke prakse i usklađenost sa zahtevima za hemikalije koje se koriste. Namenjen je preduzećima za preradu, predenje, tkanje i pletenje, bojenje, štampanje i šivenje u više od 50 zemalja. Potvrđuje: tačno deklarisan sadržaj, dobre uslove rada, minimiziranje štetnog uticaja hemikalija na životnu sredinu.

RVS (Standard odgovornog talasa) osigurava da se vuna isporučuje sa farmi koje su u skladu sa strogim standardima dobrobiti životinja i smanjenja uticaja na životnu sredinu.

KOMPANIJA VOOLMARK Voolmark je svetski poznati lider i autoritet u oblasti vunenih tkanina. Kompanija promoviše prednosti vune kao tkanine za proizvodnju odeće i koristi svoje znanje kako bi sertifikovala proizvode koji garantuju visok kvalitet vune.

OCS (Organic Miked Content Standard) sertifikuje tekstilne proizvode napravljene od prirodnih vlakana (biljnih ili životinjskih) u skladu sa kriterijumima organske poljoprivrede. Odobrava sadržaj prirodnih vlakana iz organske poljoprivrede u tekstilnim proizvodima (kako poluproizvodima tako i gotovim proizvodima); obezbeđuje sledljivost sirovina, međuproizvoda i gotovih proizvoda u celom proizvodnom lancu.

BCI (BetterCottonInitiative) je najveći program održivosti pamuka na svetu, uključujući organizacije u rasponu od farmi do modnih i tekstilnih brendova i organizacija civilnog društva, koji gura sektor pamuka ka ekološki, socijalno i ekonomski održivijim proizvodnim praksama.

ECOLABEL EU je oznaka ekološke izvrsnosti koja se dodeljuje proizvodima i uslugama koje ispunjavaju visoke ekološke standarde tokom svog životnog ciklusa: od ekstrakcije sirovina, do proizvodnje, distribucije i odlaganja. Ekološka oznaka EU promoviše cirkularnu ekonomiju podstičući proizvođače da stvaraju manje otpada i CO2 tokom procesa proizvodnje. Kriterijumi EU Ecolabel takođe podstiču kompanije da razvijaju proizvode koji su izdržljivi, laki za popravku i recikliranje

Higg Indek je skup alata koji omogućavaju procenu proizvoda kompanije i održivosti.

Standard potraživanja sadržaja (CCS) je standard „lanca nadzora“ koji kompanijama pruža alat za proveru da li se jedan ili više specifičnih materijala nalazi u finalnom proizvodu. Svaku organizaciju proverava nezavisna treća strana.

ZDHC GatevaiCCS izdat u julu 2017. godine, dizajniran je da deli verifikovane testove otpadnih voda i podatke zasnovane na testovima koje su sprovele ZDHC Accepted Laboratories I u skladu sa ZDHC Smernicama za otpadne vode.

DETOKS - E.Miroglio grupa je dobavljač kompanija koje su klasifikovane kao „Avangarda” od strane Greenpeace Detoks Catvalk-a. E. Miroglio je posvećen eliminisanju štetnih materija iz svog proizvodnog procesa, uključujući 11 prioritetnih grupa koje je identifikovao Greenpeace.

pictograms